Всички публикации от zwonulladm

Етапи на производствата, международни финансови отношения

В основата на всеки бизнес днес за заложени специфични направления. Едно от тях е свързаното с финансовият мениджмънт, а по-право то е и водещият сектор, от които произхожда всичко останало в една фирма.

Често представителите на това направление се концентрират в изследователските си проучвания над многонационални фирми. В резултат на световната интеграция в икономиката и постоянното покачване на производства, производствени процеси се мени и същността. На база на тях бяха създадени и развити десетки форми на организации с производствена цел, които поместват в себе си три водещи етапа от интернационализирането на производствата. Те са, както следва:

Продължете да четете Етапи на производствата, международни финансови отношения

Значение на валутата и валутния пазар

Валутата служи като измерител на стойността на финансовият международен пазар и мениджмънт. Като водеща разлика се определят международните операции и отношенията между стойността, в резултат многото парични единици и валути. Тази поредица от измерители на стойността създава известна доза затруднения и поставя всеки финансист и мениджър на даден бизнес под редица важни управленски решения. Един от рисковите фактори се оказва валутния курс. Този фактор е обективен за валутния курс и следователно управлява валутния риск.

Планирането на валутния курс става под формата на множество разработени теории, които определят и величината на бъдещият спот курс. Въпреки това, тези теории си остават допускания. Ето, защо финансовият мениджмънт може да се довери или не на конкретна теория и да изгради свои собствен тип на управление за дадена фирма, съобразно съществуваща теория, в която управителя на бизнеса вярва.

Продължете да четете Значение на валутата и валутния пазар